Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Dalsze wzmocnienie ochrony danych osobowych działkowców

Od kilku już lat wszystkie jednostki i organy Związku mają obowiązek dołożenia szczególnej staranności w zakresie obchodzenia się z danymi osobowymi działkowców. Wyrazem tego jest uchwała nr 147/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach PZD.  Uchwała ta została podjęta w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia i stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku, a zwłaszcza w rodzinnych ogrodach działkowych.

Niemal siedmioletnie obowiązywanie przedmiotowej uchwały wykazało, że dokument ten spełnia swoją rolę. Jednakże reguluje on zasadniczo ogólne kwestie związane z ochroną danych osobowych i nie odnosi się do szczegółowych przypadków. I to właśnie na taki przypadek w ostatnim czasie zwrócił uwagę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w swoim wystąpieniu do PZD.

Chodzi mianowicie o tzw. „dane wrażliwe”, a zwłaszcza informacje o stanie zdrowia, które są objęte szczególną ochroną. Zdarza się bowiem, że w swojej praktyce organy PZD korzystają z takich danych. Dotyczy to zwłaszcza informacji o stanie zdrowia niektórych działkowców, którzy ubiegają się o możliwość wjazdu samochodem na teren ogrodu z uwagi na swoją niepełnosprawność. W takich sytuacjach zainteresowany zazwyczaj posługuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dane zawarte w takich orzeczeniach podlegają szczególnym rygorom w zakresie ich przetwarzania.

Dlatego też, uwzględniając specyfikę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, Związek uznał zasadność sugestii zgłoszonych przez GIODO, że nie jest konieczne gromadzenie pełnych orzeczeń o niepełnosprawności w celu wydania zgody na wjazd samochodem na teren ogrodu. Wystarczającym jest dokonanie stosownej adnotacji w aktach po okazaniu takiego orzeczenia przez działkowca.

Z tego względu Prezydium Krajowej Rady wydało w tym zakresie odpowiednie wytyczne skierowane do zainteresowanych jednostek PZD, a zwłaszcza ROD,  celem wdrożenia odpowiedniego postępowania przy weryfikacji stanu niepełnosprawności działkowców występujących o zgodę na wjazd na teren ROD. Wytyczne zostały wprowadzone uchwałą nr 355/2016 Prezydium KR PZD z dnia 15 września 2016 r. Treść tej uchwały oraz tekst wytycznych publikujemy w załączeniu.  Niewątpliwe dokumenty te przyczynią się do dalszego zwiększenia ochrony danych osobowych działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

TT

TUTAJ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z UCHWAŁĄ WRAZ Z WYTYCZNYMI

Załącznik plikowy do pobrania

uchwala_prezydium_wytyczne_niepelnosprawnosc.PDF

 

 

16 września 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl