Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Druki do bilansu i sprawozdań finansowych za 2015 rok i preliminarze na 2016
Druki do bilansu i sprawozdań finansowych za 2015 rok
i preliminarze na 2016 rok

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. 

 

06 czerwca 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl