Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Działania podejmowane w zakresie inwestycji w ROD

Od szeregu już lat temat inwestycji i remontów w ROD w Polskim Związku Działkowców traktowany jest priorytetowo. Związek wkłada wiele wysiłku, aby inicjować zadania inwestycyjno – remontowe w ogrodach, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działkach, jak i umożliwią społeczności lokalnej korzystanie z uroków i dobrodziejstw, jakie dają rodzinne ogrody działkowe. W naszym Stowarzyszeniu przyjęto także wiele unormowań prawnych, które mają zwiększyć liczbę zadań w ogrodach, a zarazem ułatwić i usystematyzować pracę zarządów ROD w tym temacie. Jednym z takich istotnych regulacji jest Program „Unowocześnianie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych – ROD XXI wieku” przyjęty uchwałą nr 5/IV/2015 KR PZD z dnia 25.11.2015 r.

W ogrodach zaczyna się teraz „gorący” okres. Zarządy ROD, wypełniając wolę walnych zebrań, przystępują do realizacji zadań inwestycyjno – remontowych. A trzeba przyznać, że wiele się dzieje w tym temacie w ogrodach. Realizowanych jest dużo prac budowlanych w zakresie alejek ogrodowych, sieci wodociągowych, energetycznych, domów działowca, czy ogrodzeń. Zarządy ROD wkładają wiele pracy, aby ogrody wyglądały coraz piękniej. Również organy wyższe PZD przyczyniają się do unowocześniania ogrodów, poprzez przyznawanie środków finansowych. Dzięki dotacjom z PZD, w ogrodach można zrealizować więcej inwestycji bądź remontów, a koszty tych zadań nie obciążają w całości działkowców.

W tej chwili w Krajowej Radzie PZD zbieramy informacje, aby ustalić jakie osiągnięcia w zakresie inwestycji i remontów w ROD mieliśmy w 2015 roku. Badanie to pomoże nie tylko określić, jakie najczęściej zadania były realizowane w ogrodach w ubiegłym roku, ale również ukierunkować prace remontowo-budowlane w 2016 roku, jak i w latach następnych. Gdy wszystkie okręgi przekażą już informacje, na tej podstawie opracowany zostanie kompleksowy materiał, który następnie będzie prezentowany na posiedzeniu Krajowej Rady PZD oraz opublikowany w formie komunikatu. W zależności od wyników badania, Krajowa Rada PZD podejmie odpowiednie decyzje, które pozytywnie wpłyną na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, tak aby można je było określać mianem ROD XXI wieku.

AR 

 

11 maja 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl