Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Pomoc Prezydenta Miasta Elbląga dla elbląskich ogrodów

Rodzinne ogrody działkowe Elbląga po raz pierwszy od szeregu lat mogą skorzystać z pomocy finansowej Urzędu Miasta na poprawę ogrodowej infrastruktury.

Zgodnie z przyjętym na nasz wniosek  (pismo OZ nr 1856/2016 z dnia 02.12.2016r.) programem pomocowym przyjętym przez Radę Miasta w 2017 roku (Uchwała Nr XXV/468/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Elbląg podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania),urząd uruchomił  z dniem 31 maja br. możliwość ubiegania się o dotacje dla ogrodów. Na ten cel przeznaczono w 2017 roku 30.000,00 zł.

Rodzinne ogrody działkowe mogą uzyskać z budżetu Miasta Elbląg dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.  Dotacja może być udzielona do wysokości 60 % kosztów poniesionych na realizację zadania, ale w kwocie nie większej niż 6.000,00 zł.

Kompletne i prawidłowo wypełnione oferty będą rozpatrywane według kolejności składania ofert, aż do wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Elbląg na dotacje celowe dla ROD składane. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Elblągu.W roku 2017 stosowne wnioski do konkursumogą złożyć wszystkie ogrody z terenu miasta Elbląga w tym również spoza PZD.Termin składania ofert upływa z dniem 30 czerwca. Dodatkowe informacje na stronie UM Elbląg i OZ PZD Elbląg pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/45645                                          i http://elblag.pzd.pl/

W związku z powyższym OZ PZD w Elblągu opracował stosowną informację    którą w dniu 02.06.2017 roku w trybie pilnym rozesłał wraz z dokumentacją konkursową do ROD położonych na terenie miasta Elbląga. Ponadto na dzień 20 czerwca br. zwołano naradę szkoleniowo-informacyjną dla wszystkich Prezesów ROD z terenu miasta Elbląga na której    oprócz ewentualnego doinformowania będą poruszone bieżące sprawy organizacyjne    a także podsumowanie i ocena walnych zebrań w 2017 roku.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

05 czerwca 2017

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl