Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Stanowisko OZ Podkarpackiego w sprawie interpelacji posłów PO dotyczących zmiany przepisów ustawy o ROD

W związku z interpelacją nr 3797 poseł Beaty Małeckiej – Libera w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz interpelacją nr 3718 posła Tomasza Cimoszewicza w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i odpowiedziami, które udzielił na nie Kazimierz Smoliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, do sprawy odniosło się Prezydium KR PZD - czytaj: Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO. W niniejszej sprawie stanowisko zajął także OZ Podkarpacki.

 

Rzeszów, 25.08.2016 r.

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w sprawie interpelacji posłów PO dotyczących zmiany przepisów ustawy o ROD

 

Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec złożonych przez Panią Poseł Beatę Małecką-Libera i Pana Posła Tomasza Cimoszewicza interpelacji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych skonstruowana na bazie projektu obywatelskiego, służy przede wszystkim działkowcom i w pełni zabezpiecza ich prawa. Przyjęte w ustawie rozwiązania wprowadzają możliwość wyodrębnienia się ze struktur organizacyjnych PZD i utworzenia odrębnego stowarzyszenia prowadzącego ogród. Zawarte w interpelacjach wątpliwości dotyczące funkcjonowania ustawy, blokowania przez działaczy PZD możliwości wyłączenia się ogrodów, nie mają żadnego rzeczywistego potwierdzenia. Należy je potraktować jako oszczerstwa i pomówienia, których posłowie na Sejm nie powinni w ogóle formułować. Służą wywołaniu zamieszania wokół ogrodów działkowych w celu podjęcia próby przeforsowania tak daleko idących zmian w ustawie o ROD, które faktycznie mogą doprowadzić do odebrania działkowcom ich praw i gwarancji ustawowych.

W interpelacjach w niepokojący sposób pobrzmiewa tęsknota za tzw. projektem posła Huskowskiego, który stwarzał możliwość swobodnego przejmowania terenów ogrodów na cele komercyjne. Byłoby to możliwe pod warunkiem zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców - organizacji stojącej na straży ogrodów działkowych. Temu ma służyć wskazywanie w interpelacjach, iż kwestie dotyczące organizacji PZD, funkcjonowania ROD oraz praw działkowców budzą liczne kontrowersje.

Z satysfakcją stwierdzamy, iż udzielona przez Ministerstwo odpowiedź w sposób jednoznaczny odrzuca przedstawione pomysły dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie o ROD. Mamy nadzieję, że ostudzi to zapędy niektórych posłów, chcących likwidować ustawę, za którą jeszcze nie tak dawno głosowali.

Stanowisko niniejsze przekazujemy do wiadomości Marszałkowi Sejmu RP, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnym Ogrodom Działkowym Okręgu Podkarpackiego, a także do obojga posłów – autorów interpelacji.

                   

Z poważaniem

Uczestnicy posiedzenia

OZP PZD w Rzeszowie

 

ZOBACZ SKAN

 

 

26 sierpnia 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl