Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

INFORMACJE W SPRAWIE NARAD I SZKOLEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU LUTY 2019

INFORMACJE W SPRAWIE NARAD I SZKOLEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU LUTY 2019

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że w III i IV dekadzie lutego br. odbędą się kolejne narady instruktażowo - szkoleniowe :

 

L.p.

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Data

Godzina rozpoczęcia

Miejsce

1

Narada szkoleniowo-instruktażowa                z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

I GRUPA

20.02.2019r.

godz.09,30

do 15,00

Sala Okręgu PZD      w Elblągu        

ul. Kościuszki 106             

2

Narada szkoleniowo-instruktażowa                z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

II GRUPA

21.02.2019r.

godz.09,30

do 15,00

Sala Okręgu PZD          w Elblągu                 

ul. Kościuszki 106

           
           
           

3

Narada szkoleniowo-instruktażowa                z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

III GRUPA

22.02.2019r.

godz.09,30

do 15,00

Sala Okręgu PZD                 w Elblągu                            ul. Kościuszki 106

4

Narada szkoleniowo-instruktażowa                z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

IV GRUPA

25.02.2019r.

godz.09,30

do 15,00

Sala Okręgu PZD       

w Elblągu               

ul. Kościuszki 106

5

Narada szkoleniowo-instruktażowa                z pokazem audiowizualnym

Przewodniczący Komisji rewizyjnych/Instruktorzy SSI ROD

26.02.2019r.

godz.10,00 do 13,00

Sala Okręgu PZD     

 w Elblągu                

ul. Kościuszki 106

6

Narada szkoleniowo-instruktażowa                z pokazem audiowizualnym

Instruktorzy

SSI ROD

26.02.2019r.

godz.12,00 do 14,30

Sala Okręgu PZD     

 w Elblągu                

ul. Kościuszki 106

           

6

Narada szkoleniowo-instruktażowa                z pokazem audiowizualnym

Obsługujący walne zebrania sprawozdawczo –wyborcze w ROD Okręgu

28.02.2019r.

godz.10,00 do 14,00

Sala Okręgu PZD      

w Elblągu             

ul. Kościuszki 106

 

01 lutego 2019

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl