Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

INFORMACJE W SPRAWIE POSIEDZEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU 05,06.2019

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że w IV dekadzie maja br. odbędą się kolejne posiedzenie:

 

 

  1. OKRĘGOWEJ RADY PZD W ELBLĄGUw trakcie posiedzenia będą rozpatrywane m.in. tematy związane z aktualną sytuacją w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD, ocena stanu realizacji walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych, stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych ROD za 2018r.i preliminarzy ROD na 2019r. ,zatwierdzenie sprawozdań finansowych  ROD za 2018r., zatwierdzenie preliminarzy finansowych  ROD na 2019r., podsumowanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej ROD oraz bieżące sprawy organizacyjne.

 

  1. OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU - w trakcie posiedzenia będą rozpatrywane m.in. tematy związane z aktualną sytuacją w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD,analiza stanowiska Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych ROD za 2018r. i preliminarzy ROD na 2019r. oraz sprawozdań finansowych  ROD za 2018r., preliminarzy finansowych  ROD na 2019r.a także ocena kampanii sprawozdawczo wyborczej ROD – walne zebrania członków ROD  oraz bieżące sprawy organizacyjne.

01 lutego 2019

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl