Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

INFORMACJE W SPRAWIE POSIEDZEŃ, ZEBRAŃ, ZJAZDÓW ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGU PZD W ELBLĄGU 09. 2019

 

 

 

INFORMACJE W SPRAWIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW STATUTOWYCH ROD OKRĘGU  PZD W ELBLĄGU WRZESIEŃ 2019

 

 

L.p.

Rodzaj spotkania

Uczestnicy

Data

Godzina rozpoczęcia

Miejsce

1.

Spotkanie informacyjne

Delegaci ROD Okręgu

I GRUPA

11.09.2019r.

zostanie podana w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

2.

Spotkanie informacyjne

Delegaci ROD Okręgu

II GRUPA

11.09.2019r.

zostanie podana          w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

3.

Spotkanie informacyjne

Delegaci ROD Okręgu

III GRUPA

12.09.2019r.

zostanie podana w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE W SPRAWIE NARAD I SZKOLEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU

 

INFORMACJE

W SPRAWIE NARAD I SZKOLEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGU PZD W ELBLĄGU LIPIEC  2019

 

 

L.p.

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Data

Godzina rozpoczęcia

Miejsce

1.

Narada szkoleniowo-instruktażowa z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

I GRUPA

01.07.2019r.

zostanie podana              w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

2.

Narada szkoleniowo-instruktażowa z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

II GRUPA

02.07.2019r.

zostanie podana                        w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

3.

Narada szkoleniowo-instruktażowa z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

III GRUPA

03.07.2019r.

zostanie podana               w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD                           w Elblągu

ul. Kościuszki 106

4.

Narada szkoleniowo-instruktażowa z pokazem audiowizualnym

Prezesi Zarządów ROD/Skarbnicy ROD/księgowe ROD

IV GRUPA

04.07.2019r.

zostanie podana                  w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

5.

Narada szkoleniowo-instruktażowa z pokazem audiowizualnym

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD

05.07.2019r.

zostanie podana                  w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

6

Narada szkoleniowo-instruktażowa z pokazem audiowizualnym

Instruktorzy

SSI ROD

05.07.2019r.

zostanie podana                     w zaproszeniu

Sala Okręgu PZD

w Elblągu

ul. Kościuszki 106

 

 

 

 

 

 

 

09 czerwca 2019

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl