Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Pierwsze efekty współpracy ze spotkania z Prezydentem Elbląga

W dniu 16.10.2017 roku odbyło się spotkanie z Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego z przedstawicielami OZ PZD  i ROD z terenu miasta Elbląga.

W spotkaniu wzięli udział ze strony Miasta Prezydent Elbląga Witold Wróblewski oraz Sekretarz Miasta  Artur Zieliński a ze strony OZ PZD w Elblągu I Wiceprezes p. Zygmunt. Wójcik, Wiceprezes W. Wiśniewski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew ŻYLUK, oraz Prezesi i inni przedstawiciele ROD Bratek, Energetyk, Tramwajarz, Promyk, Truso,  Kotlinka, Browar, Kasprzaka z terenu Elbląga.

Spotkanie poświęcone było głównie sprawom związanym  z zalaniem lub podtopieniem terenów działek i ogrodów w granicach miasta. Poruszono również innym problemy związane    z funkcjonowaniem ROD  w tym przede wszystkim z gospodarką odpadami komunalnymi, modernizacją infrastruktury ogrodowej, poszerzeniem możliwości udziału terenów ROD   w budżecie obywatelskim i szereg innych spraw nurtujących nasze środowisko.

Należy tutaj wspomnieć że 23.09.br. podczas Okręgowych Dni Działkowca 2017 I Wiceprezes OZ PZDp. Zygmunt. Wójcik zaapelował do wszystkich obecnych parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów, słowami, cytuję - Nie sposób nie wspomnieć o naszych problemach z ostatnich dni. Powódź dotknęła nasz region   i miasto,  a także 14 ogrodów działkowych w Elblągu i innych miejscowościach  gdzie są zlokalizowane nasze ogrody. Doszło do zniszczenia mienia działkowców, którzy  w większości nie mieli go ubezpieczonego, bo często nie jest ich stać na więcej niż opłatę działki, tego ich jedynego bogactwa. Jak wszyscy mieszkańcy liczymy na pomoc naszego stowarzyszenia i samorządów. Apelujemy do przedstawicieli władz, pomóżcie na miarę waszych możliwości. Wiemy, że pierwsze są potrzeby zalanych mieszkań i zakładów, ale potem może warto zająć się altanami, świetlicami, to też jest mienie mieszkańców. My, działkowcy w minionym wieku objęliśmy tereny w większości podmokłe, nieużytki, których nikt nie chciał. Zrobiliśmy z nich oazy zieleni, tętniące życiem, ale jak przychodzi kataklizm, jesteśmy bezradni. Za nasze składki, bez wsparcia władz, nie możemy wiele zrobić

 

Prezydent Elbląga w odpowiedzi na ten apel wówczas powiedział, cytuję -  Wystąpiłem do wojewodyo wypłacenie Elblągowi szkód, w kwocie około 14 mln zł, największe straty, prawie na 8,5 mln, odnotowaliśmy w Bażantarni, gdzie czerwony szlak praktycznie nie istnieje. Jesteśmy na etapie konstrukcji budżetu. Proszę o jak najszybsze zgłaszanie szkód w ogrodach działkowych. W miarę możliwości, będę do tego przekonywał również radę, wesprzemy was„ 

 

Podczas spotkania Prezydent Elbląga w nawiązaniu do  deklaracji podczas Okręgowych Dni działkowca 2017 stwierdził, że na dzień dzisiejszy miasto może pomóc jedynie tam gdzie zalanie lub potopienia mają związek z mieniem komunalnym lub wynika to  z ich dysfunkcji(np. nieczynne przepusty, zamulone rowy melioracyjne, itp.) Natomiast jeżeli chodzi o tereny wewnętrzne ROD i działki to niestety  miasto nie ma możliwości pomocy gdyż samo boryka się z problemami finansowymi m.in. ze skutkami ostatniej powodzi. Ponadto stwierdził, że na rozszerzenie pomocy musi mieć też zgodę m.in. Rady Miejskiej. Jednocześnie zadeklarował, że każdy zgłoszony przez ROD przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany i w najbliższym czasie ROD-y dostaną odpowiedź w tym zakresie.

I Wiceprezes OZ PZD w Elblągu  p. Zygmunt Wójcik  w odpowiedzi stwierdził , że wystosował pisma z prośbą o wparcie miasta do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz do wszystkich parlamentarzystów z prośbą o wparcie miasta  i naszych starań ( załącznik). Jednocześnie zaapelował w kolejnej odsłonie tego spotkania o  pogłębienie współpracy pomiędzy miastem a OZ PZD i ROD-ami m.in. w zakresie zwiększenia pomocy finansowej   w 2018 roku na modernizację infrastruktury ogrodów oraz wokół nich,  takich jak drogi dojazdowe, przepusty, rowy odwadniające, oświetlenie uliczne. Zwrócił uwagę również  na to, że ogrody mają problem z odpadami komunalnymi głównie wielkogabarytowymi oraz gałęziami. Podobne głosy oraz inne sprawy zgłaszali również przedstawiciele oraz Prezesi ROD obecni na tym spotkaniu.

W odpowiedzi  Prezydent Elbląga wspólnie z sekretarzem miasta zaproponowali rozmowyna temat przyszłorocznych wspólnych obchodów Dni Działkowca, wsparcia ROD                           oraz ewentualnej jednorazowej wywózki w bieżącym roku odpadów wielkogabarytowych na koszt miasta.

Na zakończenie spotkania  I Wiceprezes OZ PZD w Elblągu  p. Zygmunt Wójcik  odczytał   a następnie wręczył Prezydentowi Elbląga podziękowanie za patronat nad obchodami                     oraz wsparcie jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce uroczyście celebrowane podczas Okręgowych Dni Działkowca 2017 w dniu 23.09.br.

Można tutaj dodać, że pierwszym efektem współpracy po spotkaniuz  Prezydentem Elbląga jest na dzień dzisiejszy zainteresowanie służb miejskich rozwiązaniem  zgłoszonego problemu przez ROD Kotlinkadotyczącego m.in. niekontrolowanegospływu wód opadowychna teren ogrodu z niezabezpieczonych rowów odwadniających wokół drogi miejskiej biegnącej wzdłuż ogrodu, co było główną przyczyną podtopienia tego ROD. Drugim efektem naszych starań jest zainteresowanie problemami miejscowych parlamentarzystów oraz kolejnych gmin  i powiatów w których zlokalizowane są nasze ogrody do których skierowaliśmy nasze prośby o wsparcie.

Przewodniczący Komisji Medialnej przy OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

26 października 2017

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl