Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Piotra Łukasika – Prezesa ROD „Nad Jarem” w Elblągu w latach 2016 -2019 i w obecnej kadencji - od maja 2019. Był jednym z założycieli ROD „Nad Jarem” w Elblągu. 

Odszedł człowiek mądry i szlachetny. Był dobrym kolegą i działaczem naszego stowarzyszenia ogrodowego. Posiadał wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły naszej społeczności. Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych dniach. Żegnamy z wielkim  żalem naszego kolegę Piotra i ślemy słowa współczucia dla całej Jego Rodziny i Najbliższych.

                Pozostaniesz w naszej pamięci i sercach.

                                                              

                  Z wyrazami żalu

I Wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu Zygmunt Wójcik

Członkowie Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej  w Elblągu

Pracownicy Biura i OFK Okręgu

 

 

19 sierpnia 2019

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl