Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

19 sierpnia 2019
Skutki globalnego ocieplenia odczuwamy wszyscy. Klimat się zmienia. Upały, w powiązaniu z niewielkimi opadami skutkują wysychaniem rzek i jezior oraz katastrofalnym obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Susza zagląda wszędzie – pustoszy lasy, parki i ogrody – w tym także Rodzinne Ogrody Działkowe. Ograniczenia w dostawie wody i zakazy podlewania roślin ogrodowych z roku na rok występują coraz częściej. Co znacząco
19 sierpnia 2019
W dniu 5 lipca 2019r. na terenie Muzeum w Swołowie została otwarta wystawa etnobotaniczna „REZERWAT” prezentująca kulturę działkowców. Wystawa w postaci działki ogrodniczej występującej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest podsumowaniem badań etnobotanicznych realizowanych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2018 roku  okręgu słupskiego i koszalińskiego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na otwarcie
19 sierpnia 2019
W Polsce, podobnie jak na Zachodzie, podstawą tworzenia ogrodów działkowych były korzyści ekonomiczne wynikające z uprawy roślin, a także walory: społeczne, zdrowotne, moralno-wychowawcze, materialne i estetyczne. Idea ogrodnictwa działkowego doskonale wpisywała się w zabezpieczenie potrzeb uboższych rodzin w zakresie produkcji warzyw i owoców. Z upływem czasu, gdy w naszym społeczeństwie wzrasta poziom życia, to w ogrodach działkowych, szczególnie tych oddalonych
19 sierpnia 2019
Zgodnie z informacją na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie ustawą śmieciową). Przypomnijmy, że o korzystne zapisy ustawy śmieciowej Krajowy Zarząd PZD zabiegał od conajmniej 3 września 2018 r. W ramach tych działań,
06 sierpnia 2019
W dniu 31 lipca 2019r. w siedzibie UM Pasłęka  miało miejsce spotkanie pełniącego obowiązki Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD -I Wiceprezesa Pana Zygmunta Wójcika z Burmistrzem Pasłęka Panem dr Wiesławem Śniecikowskim. W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Pasłęka  a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące finansowania przez Gminę Pasłęk zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych Pasłęka, otwarcie ogrodów
03 sierpnia 2019
W sierpniowym numerze Informatora działkowca m.in. o nowym programie bezpieczeństwa w ROD, sztuce nawadniania upraw oraz nowelizacji ustawy śmieciowej i specjalnym kalendarzu dla każdego działkowca na 2020 rok. Załącznik plikowy do pobrania Informator_dziakowca_sierpie_2019.pdf
03 sierpnia 2019
Zamrożenie cen prądu -  ROD zwolnione ze składania oświadczeń W związku z zapytaniami dotyczącymi składania przez zarządy ROD oświadczeń w sprawie utrzymania stawek opłat za dostawy energii elektrycznej, informujemy, że do ROD stosowane są zasady analogiczne, jak dla gospodarstw domowych. W konsekwencji ROD nie miały obowiązku składania do przedsiębiorstwa energetycznego (w terminie 28 dni od wejścia w życie ustawy -
03 sierpnia 2019
  Poseł na Sejm RP                                                           Oborniki, dnia 23.05.2019 rok Krzysztof Paszyk Klub Poselski PSL-UED Sz. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP                   Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ze zm.) wnoszę interpelację poselską skierowaną do Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy

Aktualności

 

Zobacz więcej

 

Statut PZD

 

 

Gdzie znaleźć informację o

funduszach unijnych

 

 

Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego

 i zamieszkiwania na działkach

w ROD

 

Informacje i komunikaty

okręgu Elbląg

Zaloguj

 

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych

 

Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

 

KKR PZD uchwaliła "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD"

 

 

Archiwum strony

 

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl