Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w okręgu

i działa na podstawie § 113 -117 Statutu PZD.

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu:

 

1.

Żyluk Zbigniew

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

2.

Kordykiewicz Ludgarda

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

PZD w Elblągu

3.

Górska Aneta Katarzyna

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w  Elblągu

4.

Walentynowicz Urszula

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

5.

Wyszołmirska Krystyna

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

6.

Wikiera Dionizy

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

7.

Borysławski Jan Bronisław

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

 

 

 

 Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

 

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl