Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

03 kwietnia 2019
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowe w Warszawie RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY » BROWAR« 82-300 Elbląg.                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Browar" w Elblągu ul. Okrężna II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Budowa wewnętrznej instalacji energetycznej Rodzinnych Ogródków Działkowych OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie wewnętrznej instalacji energetycznej TERMIN WYKONANIA: 2019r, III: PROCEDURA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: pisemny przetarg nieograniczony. KRYTERIA OCENY OFERT • A. cena-100% INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 510 697 509 Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2019, miejsce składania ofert: do uzgodnienia pod numerem telefonu: +48 510 697 509 (Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny). V .

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl