Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Hymn i godło PZD

UCHWAŁA
III PLENUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
w sprawie ustalenia Godła Związku

 

Na podstawie upoważnienia zawartego w rozdziale XIV Uchwały IX Zjazdu Delegatów POD oraz zgodnie §67 lit. f Statutu PZD, III Plenum Krajowej Rady PZD ustala jako godło Związku stosowany od wielu lat przez organizacje pracowniczych ogrodów działkowych symbol polskich działkowców w formie rysunku stylizowanego słonecznika. W przyjętym godle w miejsce dotychczasowego skrótu POD zostanie umieszczony aktualny skrót nazwy Polskiego Związku Działkowców „PZD".

Godło powinno być wykonane w kolorze żółtym na tle zielonym tj. w kolorach stanowiących barwy Polskiego Związku Działkowców. Równocześnie Plenum stwierdza, że ustanowione godło posiada bogate tradycje jako symbol organizacji zrzeszającej polskich działkowców.

Godło powyższe po opracowaniu graficznym będzie zamieszczane na sztandarach Związku, znaczku organizacyjnym, na odznakach dla zasłużonych działkowców, odznakach honorowych, drukach i wydawnictwach Polskiego Związku Działkowców.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III Plenum Krajowej Rady PZD

(Biuletyn Informacyjny nr 2/1982)

 

                        HYMN POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW „ZIELONA RZECZPOSPOLITA"

UCHWAŁA Nr 10/XXI/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustanowienia hymnu Polskiego Związku Działkowców

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 2 ust. 3 i § 150 ust. 2 pkt 1 statutu PZD, postanawia:

§1

  1. Ustanowić utwór pt. „Zielona Rzeczpospolita" hym­nem Polskiego Związku Działkowców.
  2. Słowa i muzyka (nuty) stanowią załącznik do niniej­szej uchwały.

§2

Hymn Polskiego Związku Działkowców winien być wykonywany podczas oficjalnych uroczystości związko­wych, obrad organów Związku (zjazdy, kongres) oraz uro­czystości i świąt działkowych - rocznice ROD, dni działkowca itp.

§3

Hymn PZD może być wykonywany przez orkiestrę na podstawie zatwierdzonej niniejszą uchwałą muzyki oraz może być odtwarzany z nośników elektronicznych według aranżacji i wykonania zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady PZD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 WICEPREZES                                                                            PREZES
/-/ Wincenty KULIK                                                     /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

 

„Zielona Rzeczpospolita" słowa Zofia Drwęska-Doeringowa

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy są wielcy i mali
Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.
Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita!

 

Zachęcamy do pobrania pliku zawierajacego tekst Zielonej Rzeczpospolitej wraz z zapisem nutowym!

Zobacz więcej

 

Statut PZD 2017

 

 

Gdzie znaleźć informację o

funduszach unijnych

 

 

Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego

 i zamieszkiwania na działkach

w ROD

 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

 

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych

 

Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

 

KKR PZD uchwaliła "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD"

 

 

Archiwum strony

 

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie

Regulamin ROD 2017

Działkowcy walczą o swoje prawa

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl